Ostame lepa enamusega metsakinnistuid ja raieõiguseid

Timberstock – jätkusuutlik metsamajandamine

Kontakt

Timberstock OÜ

Magasini 3-4, 51005 Tartu +372 507 1150
timber@timberstock.ee

Siim Pärn

Tegevjuht Metsakinnistute ja raieõiguse ost +372 5348 3783
siim.parn@timberstock.ee

Meelis Ööpik

Metsameister Rapla, Harju, Lääne piirkond +372 5194 9729
meelis.oopik@timberstock.ee

Riho Tarros

Metsameister Põlva, Valga, Võru, Tartu piirkond +372 524 4605
riho.tarros@timberstock.ee

Jaan Rikker

Metsameister Pärnu, Viljandi piirkond +372 512 3356
jaan.rikker@timberstock.ee